არააუდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
2023 წლის 30 ივნისის შემოკლებული ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება (არააუდირებული)
2022 წლის 30 ივნისის შემოკლებული ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება (არააუდირებული)
2022 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (არააუდირებული)
2023 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (არააუდირებული)
2021 და 2022 წლების რვა თვის არააუდირებული კონსოლიდირებული ანგარიშგება
კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ნახევარწლიური (2021) ანგარიშგება
2020 წლის პირველი 6 თვის შუალედური ფინანსური ანგარიშგება
2019 წლის მეოთხე კვარტლის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება (არააუდირე...
2019 წლის მესამე კვარტლის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება (არააუდირე...
2019 წლის პირველი 6 თვის დაკორექტირებული შუალედური ანგარიშგება
2019 წლის პირველი 6 თვის შუალედური ანგარიშგება